Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Düsseldorf (Německo) dne 17. listopadu 2020 – EZ v. Iberia Lineas Aereas de Espana, Sociedad Unipersonal

(Věc C-606/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landgericht Düsseldorf

Účastníci původního řízení

Žalobce: EZ

Žalovaná: Iberia Lineas Aereas de Espana, Sociedad Unipersonal

Předběžná otázka

Musí být první věta článku 20 Úmluvy o sjednocení některých pravidel pro mezinárodní leteckou dopravu, uzavřené v Montrealu dne 28. května 1999, která byla Evropským společenstvím podepsána dne 9. prosince 1999 a schválena jeho jménem rozhodnutím Rady 2001/539/ES ze dne 5. dubna 20011 a vstoupila v platnost dne 28. června 2004, vykládána v tom smyslu, že dopravce je zcela nebo částečně zproštěn své odpovědnosti za ztrátu zavazadla podle čl. 17 odst. 2 Montrealské úmluvy, pokud cestující přepravuje nové resp. téměř nové elektronické výrobky, jako jsou kompaktní fotoaparát, tablet (iPad) a bezdrátová sluchátka, v zavazadle podaném k přepravě místo v příručním zavazadle, aniž by o tom informoval dopravce, ačkoliv by pro cestujícího bylo možné a důvodně vyžadovatelné přepravovat tyto elektronické výrobky v příručním zavazadle?

____________

1 2001/539/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. dubna 2001 o uzavření Úmluvy o sjednocení některých pravidel pro mezinárodní leteckou dopravu (Montrealská úmluva) Evropským společenstvím (Úř. věst. 2001, L 194, s. 38).