Language of document :

2012 m. rugsėjo 6 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

(Byla F-93/12)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokato M.-A. Lucas

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Prašymas panaikinti sprendimą nepratęsti ieškovo, kuris yra sutartininkas, sutarties.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2011 m. gruodžio 1 d. OIL direktorės sprendimą nepratęsti ieškovo darbo sutarties, kurios galiojimo pabaiga – 2012 m. sausio 15 d.

Prireikus panaikinti šį sprendimą patvirtinantį sprendimą, pateiktą 2012 m. vasario 6 d. direktorės rašte.

Priteisti iš Komisijos jam kompensaciją už laikotarpiu nuo 2012 m. sausio 15 d. iki birželio 30 d. jo karjerai padarytą žalą, kuri lygi neto darbo užmokesčio, kurį jis būtų gavęs OIL, ir jo gautų neto bedarbystės išmokų skirtumui ir kuri preliminariai vertinama 11.309 EUR, taip pat nurodyti Komisijai jo vardu į Bendrijos pensijų sistemą sumokėti pensijų įmokas, atitinkančias atlyginimą, kurį jis būtų turėjęs gauti.

Nurodyti neterminuotai pratęsti ieškovo darbo sutartį su OIL nuo dabartinių jo darbo santykių galiojimo pabaigos datos.

Nepatenkinus šių reikalavimų, priteisti jam iš Komisijos kompensaciją už karjerai padarytą žalą, kurią jis priešingu atveju patirtų nuo tos datos ir kuri lygi skirtumui tarp darbo užmokesčio ir teisių į pensiją, kurias jis būtų įgijęs, jei jo darbo santykiai su OIL būtų buvę pratęsti neterminuotam laikui, ir faktinio darbo užmokesčio ar pajamų bei pensijos, kuriuos jis gautų kitu atveju.

Priteisti iš Komisijos 5 000 EUR kompensaciją už neturtinę žalą, patirtą dėl darbo santykių su OIL nepratesimo.

Priteisti iš Komisijos 5 000 EUR kompensaciją už neturtinę žalą, patirtą dėl jo vertinimo už 2010 m. ataskaitos neteisėtumo.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.