Language of document :

Kanne 3.9.2012 – ZZ v. komissio

(Asia F-91/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal ja S. Orlandi)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kumoamiskanne, joka koskee päätöstä laskea ennen palvelukseen tuloa hankittujen eläkeoikeuksien hyvitys 3.3.20011 annettujen henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohdan mukaisten yleisten täytäntöönpanosäännösten perusteella.

Vaatimukset

On kumottava päätös laskea ennen kantajan palvelukseen tuloa hankittujen eläkeoikeuksien hyvitys Euroopan unionin toimielinten eläkejärjestelmässä 3.3.20011 annettujen henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohdan mukaisten yleisten täytäntöönpanosäännösten perusteella

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.