Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 23. oktobra 2013 – D'Agostino proti Komisiji

(Zadeva F-93/12)1

(Javni uslužbenci – Pogodbeni uslužbenec – Člen 3a Pogojev za zaposlitev – Nepodaljšanje pogodbe – Dolžnost skrbnega ravnanja – Interes službe – Celovita in podrobna preučitev možnosti za zaposlitev, ki ustreza v pogodbi opredeljenim nalogam, v vseh službah)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi D’Agostino (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnik: M.-A. Lucas, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: G. Gattinara in D. Martin, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti sklepa, v skladu s katerim se pogodba tožeče stranke kot pogodbenega uslužbenca ne podaljša.

Izrek

1.    Sklep Evropske komisije z dne 1. decembra 2011 o nepodaljšanju pogodbe L. D’Agostina se razglasi za ničen. 2.    Tožba se v preostalem delu zavrne.3.    Evropska komisija nosi svoje stroške in se ji naloži plačilo tretjine stroškov, ki jih je priglasil L. D’Agostino.4.    L. D’Agostino nosi dve tretjini svojih stroškov.