Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 7.11.2013 – Marcuccio v. komissio

(Asia F-94/12)

(Henkilöstö – Työjärjestyksen 34 artiklan 1 ja 6 kohta – Telekopiolaitteella kanteen nostamisen määräajassa toimitettu kannekirjelmä – Asianajajan käsin tekemä allekirjoitus, joka poikkeaa kannekirjelmän kirjeitse toimitetussa alkuperäiskappaleessa olevasta allekirjoituksesta — Kanteen nostaminen myöhässä — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus, joka koskee sen päätöksen kumoamista, jolla on hylätty kantajan vaatimus saada 20 000 euron suuruinen korvaus väitetystä vahingosta, jota hänelle on aiheutunut potilastietojen salassapitovelvollisuuden laiminlyönnin takia.

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Luigi Marcuccio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.