Language of document :

Rješenje Službeničkog suda (prvo vijeće) od 7. studenoga 2013. – Marcuccio protiv Komisije

(Predmet F-94/12)

(Javna služba – Članak 34. stavci 1. i 6. Poslovnika – Tužba podnesena telefaskom u propisanom roku – Vlastoručni potpis odvjetnika koji se razlikuje od potpisa na izvorniku tužbe poslane poštom – Zakašnjelo podnošenje tužbe – Očita nedopuštenost)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastupnik: G. Cipressa, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija

Predmet

Zahtjev za ukidanje odluke o odbijanju zahtjeva tužitelja da mu se dodijeli naknada u iznosu 20.000 eura na temelju štete koja mu je navodno počinjena kao posljedica kršenja povjerljivosti medicinskih podataka

Izreka rješenja

Tužba se odbacuje kao očito nedopuštena.

Nalaže se g. Marcucciu snošenje vlastitih troškova.