Language of document : ECLI:EU:F:2013:5

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(drugi senat)

z dne 28. januarja 2013

Zadeva F‑92/12

Luigi Marcuccio

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Člen 34(1) Poslovnika – Tožba, vložena po telefaksu v roku za vložitev tožbe in podpisana z žigom z vgraviranim podpisom odvetnika ali z drugim načinom reprodukcije – Prepozno vložena tožba – Očitna nedopustnost“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se za Pogodbo ESAE uporablja na podlagi njenega člena 106a, s katero L. Marcuccio med drugim predlaga razglasitev ničnosti odločbe Evropske komisije o odtegnitvah od njegove invalidnine za oktober, november in december 2011 ter vračilo odtegnjenih zneskov z obrestmi. Pred vložitvijo tožbe je bil 5. septembra 2012 poslan telefaks dokumenta, ki je bil predstavljen kot kopija te tožbe.

Odločitev: Tožba se zavrže kot očitno nedopustna. Tožeča stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

Sodni postopek – Vloga, s katero se postopek začne – Zahteve obličnosti – Lastnoročni podpis odvetnika – Bistveno pravilo stroge uporabe – Tožba, vložena prek telefaksa – Podpis odvetnika z žigom ali z drugim načinom reprodukcije – Datum prejetja telefaksa, ki ga ni mogoče upoštevati pri presoji spoštovanja roka za vložitev tožbe – Vložitev ustrezno podpisane tožbe zunaj roka – Očitna nedopustnost tožbe

(Statut Sodišča, člen 21; Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 34(1); Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, člen 91(3))

Zahteva po podpisu na aktu, s katerim se postopek začne, ki ga lahko poda le zastopnik stranke v smislu člena 34(1), prvi pododstavek, Poslovnika Sodišča za uslužbence, tako z namenom pravne varnosti skuša doseči zagotovitev izvirnosti vloge in izključitev tveganja, da ta v resnici ni delo avtorja, pooblaščenega za ta namen. Zato je treba to zahtevo obravnavati kot bistveno pravilo obličnosti in ga strogo uporabljati, tako da njegovo nespoštovanje povzroči nedopustnost tožbe. Tako posredni in mehanski način „podpisovanja“ z odtisnjenim žigom z vgraviranim podpisom odvetnika, ki ga je pooblastila tožeča stranka, sam ne dopušča ugotovitve, da je bil nujno odvetnik tisti, ki je podpisal zadevni procesni akt.

Zato na tožbi, ki je bila vložena prek telefaksa in podpisana z žigom s podpisom odvetnika z drugim načinom reprodukcije, ni izvirnika podpisa odvetnika tožeče stranke v nasprotju z določbami člena 34(1), prvi pododstavek, Poslovnika Sodišča za uslužbence in je zato treba ugotoviti, da ni dopustna.

Iz tega je razvidno, da ni mogoče uporabiti datuma prejetja tega telefaksa pri presoji, ali je bil rok za vložitev tožbe iz člena 91(3) Kadrovskih predpisov spoštovan, in da je edina tožba, ki jo je mogoče glede tega upoštevati, tista, ki je prispela v sodno tajništvo Sodišča za uslužbence in na kateri je lastnoročni podpis odvetnika tožeče stranke.

Če ta sodba v sodno tajništvo prispe po izteku roka za vložitev tožbe, jo je treba šteti za prepozno, kar povzroči nedopustnost tožbe.

(Glej točke 25, 26, 29 in 30.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 23. maj 2007, Parlament/Eistrup, T‑223/06 P, točki 51 in 52.