Language of document :

Pritožba, ki jo je 28. decembra 2020 vložila Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 15. oktobra 2020 v zadevi T-307/18, Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals/Komisija

(Zadeva C-718/20 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd (zastopnika: K. Adamantopoulos, dikigoros, P. Billiet, advocaat)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlog

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

izpodbijano sodbo v celoti razveljavi;

ugodi predlogu pritožnice iz tožbe pred Splošnim sodiščem in v skladu s členom 61 Statuta Sodišča za nično razglasi Izvedbeno uredbo (EU) 2018/3301 v delu, v katerem se nanaša na pritožnico;

drugi stranki v postopku naloži plačilo stroškov pritožnice v zvezi s to pritožbo in postopkom pred Splošnim sodiščem v zadevi T-307/18.

Podredno, pritožnica Sodišču predlaga, naj:

če stanje postopka to dovoljuje, zadevo vrne Splošnemu sodišču, da odloči o katerem koli razlogu pritožnice in

odločitev o stroških pridrži.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo pri ugotovitvi, da je Komisija v tej zadevi pritožnici pravočasno ponudila razkritje vseh bistvenih dejstev in preudarkov. Če bi Komisija ravnala v skladu s svojimi obveznostmi iz člena 20(2) in (4) Uredbe (EU) 2016/10362 (v nadaljevanju. Osnovna uredba), bi pritožnica Komisiji predložila koristne komentarje, posledična določitev dampinga pa bi bila ugodna za pritožnico. Splošno sodišče naj bi tudi izkrivilo dejstva, ko je ugotovilo, da je bila normalna vrednost za kategorijo zaščitnih in vrtalnih SSSPT (brezšivne cevi iz nerjavnega jekla) določena glede na kontrolne številke izdelka, ki jih je sporočil indijski proizvajalec.

Drugi pritožbeni razlog: pri izpodbijani sodi je podana napačna uporaba prava zaradi stališča, da zakonitosti aktov EU, sprejetih v skladu s členom 2(7) Osnovne uredbe, ni mogoče preizkusiti glede na Protokol o pristopu Ljudske republike Kitajske k STO. Podredno je pri izpodbijani sodbi podana napačna uporaba prava, ker se v njej ne priznava, da je člen 2(7) Osnovne uredbe izjema od člena 2 od (1) do (6) te uredbe, ki se lahko specifično uporabi le za kitajski uvoz v EU na podlagi določbe 15(1)(d) Pristopnega o pristopu Kitajske k STO in dokler so te določbe v veljavi. To, da je Komisija v pritožničini zadevi Indijo uporabila za primerljivo državo, naj bi bilo napačno tako po pravu EU kot po pravu STO. Zaradi tega pristopa je Komisija za pritožnico ugotovila zelo visoko stopnjo dampinga, čeprav naj te ne bi bilo, če bi Komisija namesto tega za pritožnico uporabila določbe člena 2 od (1) do (6) Osnovne uredbe. Poleg tega naj Splošno sodišče ne bi nikakor obravnavalo vprašanja netočnosti informacij, ki jih je Komisiji posredoval indijski proizvajalec, in sicer v točki 154 izpodbijane sodbe in, posledično, v njenih nadaljnjih točkah, čeprav je v točki 150 izpodbijane sodbe ustrezno povzelo to trditev pritožnice.

Tretji pritožbeni razlog: pri ugotovitvah Splošnega sodišča je podana napačna uporaba člena 2(10) in (11) ter člena 11(9) Osnovne uredbe, ki določajo obveznost institucij EU, da v primeru pritožnice zagotovijo pošteno primerjavo med. normalno vrednostjo in izvozno ceno pritožnice.

Četrti pritožbeni razlog: pri ugotovitvah Splošnega sodišča sta podana napačna uporaba prava in izkrivljanje dejstev. Metodologija, ki jo je Komisija uporabila za določitev koeficientov, ki se uporabijo za normalno vrednost pritožničinih SSSPT tipa „C“ ter določitev normalne vrednosti zaščitnih in vrtalnih SSSPT pritožnice naj bi bila napačna in pritožnici ni zagotavljala poštene normalne vrednosti na podlagi člena 2 Osnovne uredbe, zaradi česar so bile za pritožnico ugotovljene močno pretirane stopnje dampinga. Pri teh ugotovitvah Splošnega sodišča je tudi v celoti prezrta praksa Pritožbenega organa STO v zadevi ES – pritrdilni elementi.

Peti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo, ko je v svoje ugotovitve glede vpliva nelojalnega nižanja prodajnih cen SSSPT pritožnice na EU vključilo cene SSSPT pritožnice, uporabljene v carinskem postopku aktivnega oplemenitenja.

____________

1 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/330 z dne 5. marca 2018 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih brezšivnih cevi iz nerjavnega jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepov v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta (UL 2018, L 63, str. 15).

2 Uredba (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (UL 2016, L 176, str. 21).