Language of document :

2020 m. gruodžio 31 d. Supremo Tribunal de Justiça (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje RTL Television GmbH / Grupo Pestana S.G.P.S., S.A., SALVOR – Sociedade de Investimento Hoteleiro, S.A.

(Byla C-716/20)

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Supremo Tribunal de Justiça

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: RTL Television GmbH

Kitos kasacinio proceso šalys: Grupo Pestana S.G.P.S., S.A., SALVOR – Sociedade de Investimento Hoteleiro, S.A.

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 1993 m. rugsėjo 27 d. Tarybos direktyvos 93/83/EEB1 1 straipsnio 3 dalyje vartojama sąvoka „kabelinė retransliacija“ turi būti aiškinama taip, kad į ją patenka ne tik transliuojančiosios organizacijos vykdomas kitos transliuojančiosios organizacijos laidos vienalaikis perdavimas, bet ir vienalaikis bei nesutrumpintas visuomenei priimti skirtų televizijos ar radijo programų pradinio perdavimo platinimas visuomenei (neatsižvelgiant į tai, kad šį platinimą visuomenei vykdo nebūtinai transliuojančioji organizacija)?

2.    Ar vienalaikis palydoviniu ryšiu perduodamų televizijos kanalo laidų platinimas bendraašiu kabeliu į atskirus viešbučių kambariuose įrengtus televizorius yra laikomas tų laidų retransliavimu, kuriam taikoma 1993 m. rugsėjo 27 d. Tarybos direktyvos 93/83 1 straipsnio 3 dalyje vartojama sąvoka?

____________

1 1993 m. rugsėjo 27 d. Tarybos direktyva 93/83/EEB dėl tam tikrų autorių teisių ir gretutinių teisių taisyklių, taikomų palydoviniam transliavimui ir kabeliniam perdavimui, koordinavimo (OL L 248, 1993, p. 15; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 134).