Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supremo Tribunal de Justiça (Portugalska) 31. decembra 2020 – RTL Television GmbH/Grupo Pestana S.G.P.S., S.A., SALVOR - Sociedade de Investimento Hoteleiro, S.A.

(Zadeva C-716/20)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Supremo Tribunal de Justiça

Stranke v postopku v glavni stvari

Revidentka: RTL Television GmbH

Nasprotni stranki v postopku z revizijo: Grupo Pestana S.G.P.S., S.A., SALVOR - Sociedade de Investimento Hoteleiro, S.A.

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba pojem „kabelska retransmisija“, določen v členu 1(3) Direktive Sveta 93/83/EGS1 z dne 27. septembra 1993, razlagati tako, da poleg sočasnega oddajanja oddajanih del ene radiodifuzne organizacije s strani druge radiodifuzne organizacije zajema tudi javno razširjanje primarnega oddajanja televizijskih ali radijskih programov, namenjenih javnosti, ki se izvaja sočasno in v celoti po kablu (ne glede na to, ali je ta, ki izvaja to javno razširjanje, radiodifuzna organizacija ali ne)?

2.    Ali sočasno razširjanje oddajanih del televizijskega kanala, ki se prenašajo po satelitu, prek več televizijskih sprejemnikov, nameščenih v hotelskih sobah, po koaksialnem kablu pomeni retransmisijo teh oddajanih del, zajeto s pojmom, določenim v členu 1(3) Direktive Sveta 93/83 z dne 27. septembra 1993?

____________

1 Direktiva Sveta 93/83/EGS z dne 27. septembra 1993 o uskladitvi določenih pravil o avtorski in sorodnih pravicah v zvezi s satelitskim radiodifuznim oddajanjem in kabelsko retransmisijo (UL 1993, L 248, str. 15).