Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Appeal Tribunal for Northern Ireland (Ühendkuningriik) 30. detsembril 2020 – CG versus The Department for Communities in Northern Ireland

(kohtuasi C-709/20)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Appeal Tribunal (Põhja-Iirimaa)

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: CG

Vastustaja: The Department for Communities in Northern Ireland

Eelotsuse küsimused

Kas 2016. aasta üldtoetuse määruse (Põhja-Iirimaa) (Universal Credit Regulations (Northern Ireland) 2016) artikli 9 lõike 3 punkti c alapunkt i, mis lisati 2019. aasta sotsiaalkindlustusmäärusega (sissetulekuga seotud toetused) (ajakohastamine ja muutmine) (Euroopa Liidust väljaastumine) (Põhja-Iirimaa) (Social Security (Income-related Benefits) (Updating and Amendment) (EU Exit) Regulations (Northern Ireland) 2019) ja millega jäetakse sotsiaalkindlustushüvitiste saamise õigusest ilma liidu kodanikud, kellel on elamisõigus riigisisese õiguse alusel (ajutine elamisluba) (käesoleval juhul „esialgne püsielaniku staatus“ Ühendkuningriigi immigratsioonieeskirjade (UK Immigration Rules) Euroopa Liitu käsitleva lisa alusel), on vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 18 õigusvastaselt (otseselt või kaudselt) diskrimineeriv ja vastuolus 1972. aasta Euroopa ühenduste seadusest (European Communities Act 1972) tulenevate Ühendkuningriigi kohustustega?

Kas juhul, kui vastus küsimusele 1 on jaatav ja 2016. aasta üldtoetuse määruse (Põhja-Iirimaa) (Universal Credit Regulations (Northern Ireland) 2016) artikli 9 lõike 3 punkti c alapunkti i peetakse kaudselt diskrimineerivaks, siis kas 2016. aasta üldtoetuse määruse (Põhja-Iirimaa) artikli 9 lõike 3 punkti c alapunkt i on vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 18 õigustatud ja vastuolus 1972. aasta Euroopa ühenduste seadusest (European Communities Act 1972) tulenevate Ühendkuningriigi kohustustega?

____________