Language of document :

Žaloba podaná dne 7. ledna 2008 - Blais v. Evropská centrální banka

(Věc F-6/08)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Jessica Blais (Frankfurt am Main, Německo) (zástupce: B. Karthaus, advokát)

Žalovaná: Evropská centrální banka

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Evropské centrální banky neposkytnout žalobkyni příspěvek za práci v zahraničí s odůvodněním, že žalobkyně neměla podle čl. 17 (ii) Conditions of Employment (CoE) deset let před nástupem do služby u žalované bydliště mimo území členského státu svého místa zaměstnání

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 15. 8. 2007, v podobě rozhodnutí prezidenta Evropské centrální banky ze dne 8. 11. 2007, neposkytnout žalobkyni příspěvek za práci v zahraničí;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

____________