Language of document :

Tožba, vložena 7. januarja 2008 - Blais proti Evropski centralni banki

(Zadeva F-6/08)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Jessica Blais (Frankfurt am Main, Nemčija) (zastopnik: B. Karthaus, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska centralna banka

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Evropske centralne banke, da se tožeči stranki ne izplača izselitvenega dodatka, ker naj tožeča stranka, v skladu s členom 17(ii) Conditions of Employment (CoE), 10 let pred nastopom dela pri toženi stranki ne bi imela prebivališča izven ozemlja države članice v kateri je zaposlena.

Predlogi tožeče stranke

Odločbo Evropske centralne banke z dne 15.08.2007, v obliki sporočila predsednika Evropske centralne banke z dne 8.11.2007, da se tožeči stranki ne izplača izselitvenega dodatka, naj se razglasi za nično;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov postopka.

____________