Language of document :

Talan väckt den 7 januari 2008 - Blais mot Europeiska centralbanken

(Mål F-6/08)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Jessica Blais (Frankfurt am Main, Tyskland) (ombud: advokaten B. Karthaus)

Svarande: Europeiska centralbanken

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av Europeiska centralbankens beslut att inte bevilja sökanden utlandstillägg med motiveringen att hon inte, i enlighet med artikel 17 ii i anställningsvillkoren för ECB:s anställda, under tio år innan hon tillrädde sin tjänst vid centralbanken hade varit bosatt utanför den medlemsstat där tjänstgöringsorten ligger.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

Ogiltigförklara Europeiska centralbankens beslut av den 15 augusti 2007, såsom detta bekräftats genom beslut av Europeiska centralbankens ordförande av den 8 november 2007, att inte bevilja sökanden utlandstillägg.

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________