Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 14. janvārī - Schönberger/Parlaments

(lieta F-7/08)

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Peter Schönberger, Luksemburga (Luksemburga) (pārstāvis - O. Mader, Rechtsanwalt)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Atcelt Parlamenta lēmumu prasītāja novērtējuma par 2003. gadu ietvaros nepiešķirt viņam trešo nopelnu punktu

Prasītāja prasījumi:

atcelt atbildētāja 2007. gada 15. janvāra lēmumu prasītāja novērtējuma par 2003. gadu ietvaros nepiešķirt viņam trešo nopelnu punktu un atcelt atbildētāja 2007. gada 16. oktobra lēmumu, ar ko tika noraidīta prasītāja sūdzība par 2007. gada 15. janvāra lēmumu;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________