Language of document :

Žaloba podaná 18. januára 2008 - Rosenbaum/Komisia

(vec F-9/08)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Eckehard Rosenbaum (Bonn, Nemecko) (v zastúpení: H.-J. Rüber, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia žalovanej, ktorým bol žalobca v rámci prijatia do zamestnania zaradený do platovej triedy AD 6/2

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu Európskej Komisie z 13. februára 2007, ktorým bol žalobca v rámci prijatia do zamestnania zaradený do platovej triedy AD 6/2,

určiť, že sa musí uskutočniť zaradenie do platovej triedy AD 9,

subsidiárne určiť, že sa musí uskutočniť zaradenie do platovej triedy AD 8,

v krajnom prípade subsidiárne určiť, že sa musí uskutočniť zaradenie do platovej triedy AD 7,

zaviazať žalovanú, aby žalobcu uviedla do finančnej situácie, v ktorej by sa nachádzal, pokiaľ by bol riadne zaradený do správnej platovej triedy,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________