Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 10.9.2009 - Rosenbaum v. komissio

(Asia F-9/08)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Nimitys - Palkkaluokan määrittäminen - Uudelleenmäärittelyä koskeva vaatimus - Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 13 artiklan soveltamisala - Työkokemuksen huomioon ottaminen - Palvelukseen ottaminen kilpailun ura-alueeseen - Henkilöstösääntöjen 31 artikla - Syrjintäkiellon periaate - Työntekijöiden vapaa liikkuvuus)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Eckehard Rosenbaum (Bonn, Saksa) (edustaja: asianajaja H.-J. Rüber)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall ja B. Eggers)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Simm ja M. Bauer)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö - Yhtäältä kantajan, joka on palkkaluokan A7/A6 hallintovirkamiesten palvelukseen ottamista koskevan varallaololistan laatimiseksi järjestetyn kilpailun läpäissyt hakija, palkkaluokan määrittämistä koskevan päätöksen kumoaminen siltä osin kuin siinä nimitetään hänet palkkaluokkaan AD 6/2 ja toisaalta palkkaluokan uudelleenmäärittämistä koskeva vaatimus

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Eckehard Rosenbaum vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan yhteisöjen komission oikeudenkäyntikulut.

Väliintulija Euroopan unionin neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 64, 8.3.2008, s. 70.