Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 22.10.2009 - Aayhan ym. v. parlamentti

(Asia F-10/08)1

(Lausunnon antamisen raukeaminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Laleh Aayhan (Strasbourg, Ranska) ynnä muut (edustaja: asianajaja R. Blindauer)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: aluksi M. Mustapha-Pacha ja R. Ignătescu, sittemmin R. Ignătescu ja S. Seyr)

Oikeudenkäynnin kohde

Euroopan parlamentin 25.10.2007 tekemän sen päätöksen kumoaminen, jolla hylättiin kantajien 21.6.2007 tekemä oikaisuvaatimus kaikkien heillä tässä toimielimessä olleiden määräaikaisten työsopimusten katsomiseksi yhdeksi ainoaksi toistaiseksi voimassa olevaksi työsopimukseksi.

Määräysosa

Lausunnon antaminen kanteesta F-10/08, Aayhan ym. v. parlamentti, raukeaa.

Kantajat vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan ja heidät velvoitetaan korvaamaan Euroopan parlamentin oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 64, 8.3.2008, s. 70.