Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 22. oktobra 2009 - Aayhan in drugi proti Parlamentu

(Zadeva F-10/08)1

(Ustavitev postopka)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Laleh Aayhan (Strasbourg, Francija) in drugi (zastopnik: R. Blindauer, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopniki: sprva M. Mustapha-Pacha in R. Ignătescu, nato R. Ignătescu in S. Seyr, zastopniki)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe Evropskega parlamenta z dne 25. oktobra 2007 o zavrnitvi pritožbe, ki so jo tožeče stranke vložile 21. junija 2007, da bi dosegle spremembo vseh pogodb za določen čas, ki jih imajo s to institucijo, v eno samo pogodbo za nedoločen čas.

Izrek sklepa

Postopek s tožbo v zadevi F 10/08, Aayhan in drugi proti Parlamentu, se ustavi.

Tožeče stranke nosijo svoje stroške in stroške Evropskega parlamenta.

____________

1 - UL C 64, 8.3.2008, str. 70.