Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2008. december 4-i ítélete - Blais kontra EKB

(F-6/08. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Az EKB személyzete - Díjazás - Külföldi munkavégzési támogatás - Az EKB alkalmazási feltételeinek 17. cikkében előírt feltételek - A felperes költségviselésre való kötelezése - Méltányossági követelmények - Az eljárási szabályzat 87. cikkének 2. §-a)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Jessica Blais (Frankfurt am Main, Németország) (képviselő: B. Karthaus ügyvéd)

Alperes: Európai Központi Bank (képviselők: F. Malfrère és F. Feyerbacher meghatalmazottak, segítőjük: B. Wägenbaur ügyvéd)

Az ügy tárgya

Közszolgálat - Az Európai Központi Bank 2007. augusztus 15-i azon határozatának megsemmisítése, amely a felperestől arra hivatkozva tagadta meg a külföldi munkavégzési támogatást, hogy az nem teljesíti az EKB alkalmazási feltételeinek (Conditions of Employment) 17. cikkében előírt feltételeket.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)    J. Blais a saját költségein túl viseli az Európai Központi Bank részéről felmerült költségek felét.

3)    Az Európai Központi Bank viseli saját költségei felét.

____________

1 - HL C 142., 2008.6.7., 39. o.