Language of document :

Tožba, vložena 23. julija 2007 - Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-70/07)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (Zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Odločba (v nadaljevanju: sporna odločba), ki je sicer bila sprejeta, s katero je tožena stranka zavrnila zahtevek z dne 22. junija 2006, s katerim je tožeča stranka zahtevala, da ji Komisija povrne tisti del stroškov, ki jih je imela v zadevi Marcuccio proti Komisiji, T-176/041 že pred Sodiščem prve stopnje Evropskih skupnosti, in ki so bili toženi stranki naloženi s sklepom z dne 6. marca 2006, naj se razglasi za nično;

odločba, ki je sicer bila sprejeta, s katero je bila zavrnjena pritožba tožeče stranke zoper sporno odločbo, naj se v potrebnem obsegu razglasi za nično;

toženi stranki naj se naloži, da tožeči stranki plača znesek v višini 6347,67 eura, skupaj z zamudnimi obrestmi in revalorizacijo po skupni letni obrestni meri v višini 10 % z letno kapitalizacijo, od zahtevka z dne 22. junija 2006 do današnjega datuma, za povračilo premoženjske škode tožeče stranke zaradi sporne odločbe;

toženi stranki naj se naloži, da plača tožeči stranki znesek v višini 1000 eurov za izgubo možnosti, ki bi jo lahko tožeča stranka izrabila, če bi lahko v obdobju, ko ji ni bil plačan znesek, z njim razpolagala;

toženi stranki naj se naloži, da plača tožeči stranki, pro bono et ex aequo, znesek v višini 3000 eurov, oziroma tisti višji ali nižji znesek, ki ga bo Sodišče za uslužbence določilo za ustreznega, za povračilo nepremoženjske škode zaradi sporne odločbe;

toženi stranki naj se naloži, da plača tožeči stranki za vsak dan od današnjega datuma do dne, ko bo tožena stranka v celoti in brez vsakršne izjeme izvršila vsako odločbo v zvezi s sprejetjem zahteve z dne 22. junija 2006, znesek v višini 2 eura, oziroma tisti višji ali nižji znesek, ki ga bo Sodišče za uslužbence določilo za ustreznega, da se plača vsak prvi dan v mesecu v zvezi z zapadlimi pravicami preteklega meseca za škodo zaradi morebitne zamude pri izvršitvi odločbe v zvezi s sprejetjem;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev svojih trditev navaja tri tožbene razloge: 1) očitno pomanjkljiva obrazložitev; 2) kršitev prava; 3) kršitev dolžnosti skrbnega ravnanja in dobrega upravljanja.

____________

1 - UL C 121, 20.5.2006, str. 12. Zaradi dejanske napake se tožeča stranka sklicuje na zadevo T-176/03 namesto na zadevo T-176/04.