Language of document :

Žaloba podaná dne 3. července 2007 - Meierhofer v. Komise

(Věc F-74/07)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Stefan Meierhofer (Mnichov, Německo) (zástupce: H.-G. Schiessl, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí žalované směřující proti žalobci ze dne 10. května 2007,

zrušit rozhodnutí žalované o stížnosti ze dne 19. června 2007,

uložit žalované, aby přehodnotila ústní zkoušku, kterou žalobce složil dne 29. března 2007, a zohlednila přitom platná kritéria,

uložit žalované, aby rozhodla při zohlednění nového výsledku zkoušky znovu o zařazení žalobce na seznam úspěšných uchazečů na základě výběrového řízení EPSO AD/26/05,

uložit žalované, aby odůvodnila nová rozhodnutí, která přijme,

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce je účastník výběrového řízení EPSO AD/26/05 (úředníci a úřednice AD5). Po složení zkoušky sdělila výběrová komise žalobci, že nemůže být zařazen na seznam úspěšných uchazečů z důvodu nedostatečného počtu dosažených bodů.

Žaloba směřuje proti chybějícímu odůvodnění rozhodnutí Komise nezařadit žalobce na seznam úspěšných uchazečů, jakož i proti procesním chybám během ústní zkoušky.

____________