Language of document :

2007 m. liepos 27 d. pareikštas ieškinys byloje Doktor prieš Tarybą

(Byla F-73/07)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Frantisek Doktor (Bratislava, Slovakija), atstovaujamas advokatų S. Rodrigues, R. Albelice ir Ch. Bernard-Glanz

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2006 m. spalio 24 d. Tarybos paskyrimų tarnybos sprendimą dėl ieškovo atleidimo iš darbo pasibaigus bandomajam laikotarpiui kartu su 2007 m. gegužės 16 d. Paskyrimų tarnybos sprendimu, atmetančiu ieškovo pateiktą skundą.

Nurodyti Paskyrimų tarnybai ginčijamų sprendimų panaikinimo pasekmes ir ypač galimybę paskirti antrą bandomąjį laikotarpį kitoje tarnyboje arba pratęsti bandomąjį laikotarpį perkeliant jį į kitas, ne skyriaus vadovo pareigas, kuriam pasibaigus ieškovo kvalifikacija būtų patikrinta iš naujo.

Priteisti iš atsakovės patirtos žalos, tiek profesinės ir finansinės (remiantis jo atlyginimu ir kitomis susijusiomis išmokomis, kurias jis būtų gavęs nuo 2006 m. lapkričio 1 d. iki jo grąžinimo į darbą panaikinus ginčijamus sprendimus), tiek moralinės (remiantis nurodoma 50 000 eurų suma) atlyginimą.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas savo ieškinį, ieškovas pateikia keturis pagrindus, kurių pirmasis yra susijęs su Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų 34 straipsnio, rūpinimosi pareigos ir gero administravimo principo pažeidimu. Jo bandomasis laikotarpis vyko ypač neįprastomis ir daugeliui vidaus procedūrinių taisyklių prieštaraujančiomis sąlygomis.

Antrasis pagrindas yra susijęs su pareigos motyvuoti pažeidimu, nes sprendime dėl atleidimo iš darbo nėra paaiškinimų ir jame pateikiami įvertinimai yra prieštaringi bei mažiau palankūs nei pirmoje bandomojo laikotarpio ataskaitoje.

Trečiuoju pagrindu ieškovas pabrėžia, kad sprendimas dėl atleidimo iš darbo yra neproporcingas ir su akivaizdžia vertinimo klaida, nes jame neatsižvelgta į tam tikrų asmenybės testų rezultatus ir neigiamas kaip skyriaus vadovo įvertinimas, net jeigu jis būtų pagrįstas, galėjo nulemti tik perkėlimą į kitas pareigas.

Pateikdamas ketvirtąjį pagrindą ieškovas remiasi teisės į gynybą ir vienodo požiūrio principo pažeidimais, nes sprendimas dėl atleidimo iš darbo priimtas remiantis ataskaitomis, kurios buvo priimtos jo neišklausius, o paskutinioji iš jų įforminta pažeidžiant taikytinas procedūrines taisykles.

____________