Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 16. aprilli 2008. aasta otsus - Doktor versus nõukogu

(Kohtuasi F-73/07)

(Avalik teenistus - Ametnikud - Töölevõtmine - Teenistusest vabastamine katseaja lõpus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Frantisek Doktor (Bratislava, Slovakkia) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues, R. Albelice ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Arpio Santacruz ja M. Simm)

Kohtuasja ese

Esiteks nõue tühistada nõukogu ametisse nimetava asutuse 2006. aasta oktoobri otsus hageja teenistusest vabastamise kohta katseaja lõpus ja teiseks kahju hüvitamise nõue.

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________