Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice din 16 aprilie 2008 - Frantisek/Consiliul Uniunii Europene

(Cauza F-73/07)

(Funcţie publică - Funcţionari - Recrutare - Concediere la sfârșitul perioadei de probă)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Frantisek Doktor (Bratislava, Slovacia) (reprezentanţi: S. Rodrigues, R. Albelice şi C. Bernard-Glanz, avocaţi)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanţi: M. Arpio Santacruz şi M. Simm, agenţi)

Obiectul

Pe de o parte, anularea deciziei autorităţii împuternicite să facă numiri a Consiliului din octombrie 2006 privind concedierea reclamantului la sfârșitul perioadei de probă și, pe de ală parte, o cerere de daune-interese.

Dispozitivul

Respinge acţiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________