Language of document :

Kendelse afsagt af EU-Personaleretten den 28. november 2007 - Karatzoglou mod Det Europæiske Genopbygningsagentur (EAR)

(Sag F-71/07) 1

Processprog: engelsk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen efter tvistens mindelige bilæggelse skal slettes af registret.

____________

1 - EUT C 269 af 10.11.2007, s. 70.