Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 28. novembri 2007. aasta määrus - Karatzoglou versus Euroopa Ülesehitusamet (EAR)

(Kohtuasi F-71/07)1

Kohtumenetluse keel: inglise

Esimese koja esimees andis määruse kohtuasja registrist kustutamiseks pärast pooltevahelise kokkuleppe saavutamist.

____________

1 - ELT C 269, 10.11.2007. lk 70.