Language of document :

2007 m. lapkričio 28 d. Tarnautojų teismo nutartis Karatzoglou prieš Europos rekonstrukcijos agentūrą (EAR)

(Byla F-71/07)1

Proceso kalba: anglų

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro, draugiškai išsprendus ginčą.

____________

1 - OL C 269, 2007 11 10, p. 70.