Language of document : ECLI:EU:F:2007:209

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ELSŐ TANÁCSA ELNÖKÉNEK VÉGZÉSE

2007. november 28.

F‑71/07. sz. ügy

Georgios Karatzoglou

kontra

Európai Újjáépítési Ügynökség (AER)

„A Közszolgálati Törvényszék által kezdeményezett, egyezség útján történő rendezés – Törlés”

Tárgy: G. Karatzoglou keresete, amelyben az Elsőfokú Bíróság T‑474/04. sz., Karatzoglou kontra AER ügyben 2006. február 23‑án hozott, a felperes szerződésének felmondásáról szóló 2004. február 26‑i AER‑határozatot megsemmisítő ítélete (EBHT‑KSZ 2006., I‑A‑2‑35. o. és II‑A‑2‑157. o.) végrehajtásának elmaradása miatt elszenvedett vagyoni és nem vagyoni kárának megtérítését kéri.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék első tanácsának elnöke elrendeli az F‑71/01. sz., Karatzoglou kontra AER ügy törlését a nyilvántartásból. Az AER köteles megfizetni a felperesnek 10 000 euró összeget a felperes részéről felmerült költségekért. Az AER maga viseli a saját költségeit.

Összefoglaló

Tisztviselők – Kereset – A Közszolgálati Törvényszék előtti jogvita egyezség útján történő rendezése – A nyilvántartásból való törlés

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 69. cikk és 74. cikk)