Language of document : ECLI:EU:F:2007:209

BESCHIKKING VAN DE PRESIDENT VAN DE EERSTE KAMER VAN HET

GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN

28 november 2007

Zaak F‑71/07

Georgios Karatzoglou

tegen

Europees Bureau voor wederopbouw (EBW)

„Minnelijke regeling op initiatief van Gerecht – Doorhaling”

Betreft: Beroep, strekkende tot veroordeling van het EBW tot vergoeding van de materiële en immateriële schade als gevolg van de niet-uitvoering van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 23 februari 2006 (Karatzoglou/EBW, T‑471/04, JurAmbt. blz. I‑A‑2‑35 en II‑A‑2‑157), waarbij het besluit van het EBW van 26 februari 2004 houdende opzegging van verzoekers aanstellingsovereenkomst nietig is verklaard.

Beslissing: Zaak F‑71/01, Karatzoglou/EBW, wordt doorgehaald in het register van het Gerecht. Het EBW zal verzoeker voor de door hem gemaakte kosten een bedrag van 10 000 EUR betalen. Het EBW draagt zijn eigen kosten.

Samenvatting

Ambtenaren – Beroep – Minnelijke regeling van geschil voor het Gerecht voor ambtenarenzaken – Doorhaling in het register

(Reglement voor de procesvoering van het Gerecht voor ambtenarenzaken, art. 69 en 74)