Language of document : ECLI:EU:F:2009:15

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE

(első tanács)

2009. február 18.

F‑70/07. sz. ügy

Luigi Marcuccio

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Tisztviselők – Kártérítési kereset – Költségek megállapítása – Hatáskör nyilvánvaló hiánya – A Bíróság alapokmánya melléklete 8. cikkének (2) bekezdése szerinti áttétel – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján előterjesztett kereset, amelyben L. Marcuccio lényegében azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék kötelezze arra a Bizottságot, hogy térítse meg a felperesnek azzal okozott károkat, hogy megtagadta a T‑176/04. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben (2006. március 6‑i végzés, az EBHT‑ban nem tették közzé) állítólag felmerült, megtérítendő költségek visszafizetését.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága elé teszi át a keresetet annyiban, amennyiben az a T‑176/04. sz. üggyel összefüggésben megtérítendő költségek megállapítására irányul. A Közszolgálati Törvényszék a keresetet az ezt meghaladó részben mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. A Közszolgálati Törvényszék a kereset költségeiről jelenleg nem határoz annyiban, amennyiben az a T‑176/04. sz. üggyel összefüggésben megtérítendő költségek megállapítására irányul. A felek maguk viselik saját költségeiket a kereset ezt meghaladó része tekintetében.

Összefoglaló

Eljárás – Költségek – Megállapítás – Megtérítendő költségek – Hatáskörrel rendelkező bíróság

(Az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata, 92. cikk, 1. §)

A vitatott határozat megsemmisítése és az e határozattal szemben előterjesztett panaszt elutasító határozat megsemmisítése iránti kérelmek, valamint azon kérelmek, amelyek valamely intézmény arra való kötelezésére irányulnak, hogy az a tisztviselőnek késedelmi kamatokkal és kamatos kamattal növelt pénzösszeget fizessen – amely kereseti kérelmek ténylegesen az olyan jogvitában felmerült megtérítendő költségek intézmény általi megfizetésére irányulnak, amelyet az Elsőfokú Bíróság bírált el, és amely tekintetében határozott a költségek viseléséről – a tárgyukra figyelemmel a költségek megállapítása iránti kérelemnek tekintendők. Mivel az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata 92. cikkének 1. §‑a értelmében az ilyen kérelmet ez utóbbi bíróságnál kellett volna előterjeszteni, a Közszolgálati Törvényszék nem rendelkezik hatáskörrel a fent említett kérelmek elbírálására.

E tekintetben a kereseti kérelmek annak meghatározása érdekében való pontos jogi minősítése, hogy a bíróság rendelkezik‑e hatáskörrel annak vizsgálatára, kizárólag a bíróság mérlegelésébe tartozik, és nem függ a felek szándékától.

(lásd a 16. és 18. pontot)