Language of document :

2015 m. balandžio 29 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal administratif de Strasbourg (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Geoffrey Léger / Ministre des Affaires sociales et de la Santé et des Droits des femmes, Etablissement français du sang

(Byla C-528/13)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Visuomenės sveikata –Direktyva 2004/33/EB – Kraujo ir kraujo komponentų techniniai reikalavimai – Kraujo donorystė – Donorų tinkamumo kriterijai – Nuolatinio draudimo arba laikino atidėjimo kriterijai – Asmenys, dėl kurių seksualinio elgesio kyla didelė rizika per kraują užsikrėsti sunkiomis infekcinėmis ligomis – Vyras, turėjęs lytinių santykių su vyru – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – 21 straipsnio 1 dalis ir 52 straipsnio 1 dalis – Lytinė orientacija – Diskriminacija – Pateisinimas – Proporcingumas)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal administratif de Strasbourg

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Geoffrey Léger

Atsakovai: Ministre des Affaires sociales et de la Santé et des Droits des femmes, Etablissement français du sang

Rezoliucinė dalis

2004 m. kovo 22 d. Komisijos direktyvos 2004/33/EB, įgyvendinančios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/98/EB dėl tam tikrų kraujo ir kraujo komponentų techninių reikalavimų, III priedo 2.1 punktas turi būti aiškinamas taip, kad šioje nuostatoje numatytas nuolatinio kraujo donorystės draudimo kriterijus, susijęs su seksualiniu elgesiu, apima atvejį, kai valstybė narė, atsižvelgdama į susiklosčiusią padėtį, numato nuolatinę kraujo donorystės kontraindikaciją vyrams, turėjusiems lytinių santykių su vyrais, jeigu, remiantis dabartinėmis medicinos, mokslo ir epidemiologijos žiniomis ir duomenimis nustatoma, kad dėl tokio seksualinio elgesio kyla didelė rizika šiems asmenims per kraują užsikrėsti sunkiomis infekcinėmis ligomis ir kad, paisant proporcingumo principo, nėra veiksmingų šių infekcinių ligų nustatymo būdų arba, nesant tokių būdų, mažiau ribojančių metodų nei tokia kontraindikacija, skirta aukštam recipientų sveikatos apsaugos lygiui užtikrinti. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi patikrinti, ar atitinkamoje valstybėje narėje šios sąlygos yra įvykdytos.