Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 27 februarie 2020 – Regione Puglia/Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare şi alţii

(Cauza C-110/20)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Consiglio di Stato

Părțile din procedura principală

Apelantă: Regione Puglia

Intimaţi: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale

Întrebarea preliminară

Directiva 94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 19941 trebuie interpretată în sensul că o legislație națională precum cea descrisă, care, pe de o parte, definește ca fiind optimă în vederea acordării unei autorizații pentru explorarea hidrocarburilor o zonă de o anumită întindere pusă la dispoziție pentru o perioadă determinată – în speță, o zonă de 750 de kilometri pătrați pentru o perioadă de șase ani – și, pe de altă parte, permite depășirea acestor limite prin acordarea în favoarea aceleiași entități a mai multor autorizații de explorare similare, cu condiția ca acestea să fie acordate în urma unor proceduri administrative distincte?

____________

1     Directiva 94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 1994 privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor (JO 1994, L 164, p. 3, Ediție specială, 06/vol. 2, p. 173).