Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 27. dubna 2011 - AR v. Komise

(Věc F-120/10)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda prvního senátu nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1 - Úř. věst. C 72, 5.3.2011, s. 35.