Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 20. července 2011 - Gozi v. Komise

(Věc F-116/10)1

"Veřejná služba - Úředníci - Povinnost poskytnout pomoc - Článek 24 služebního řádu - Náhrada nákladů advokátů vynaložených v rámci soudního řízení před vnitrostátním soudem"

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Sandro Gozi (Řím, Itálie) (zástupce: G. Passalacqua, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a J. Baquero Cruz, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí zamítajícího žádost o náhradu nákladů vynaložených žalobcem v rámci trestního řízení před soudem členského státu.

Výrok rozsudku

    Žaloba se zamítá.

M. Gozi ponese veškeré náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 55, 19.2.2011, s. 38.