Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 20. septembril 2011 otsus - Van Soest versus komisjon

(kohtuasi F-117/10)1

(Avalik teenistus - Teenistusse võtmine - Konkurss - Konkursile lubamise tingimused - Nõutav diplom - Mõiste "keskharidust tõendav diplom, mis annab õiguse kõrghariduse omandamiseks" - Konkursikomisjoni otsused - Ametisse nimetava asutuse teostatava kontrolli olemus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Barry Van Soest (Etterbeek, Belgia) (esindaja: advokaat S. Pappas)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja B. Eggers)

Ese

Taotlus tühistada komisjoni otsus, millega lõpetatakse konkursi edukalt läbinud ja reservnimekirja kantud hageja teenistusse võtmise menetlus, kuna hagejal puudub keskharidust tõendav diplom, mis annab õiguse kõrghariduse omandamiseks.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enese kanda ja mõista temalt välja B. Van Soesti kohtukulud.

____________

1 - ELT C 30, 29.1.11, lk 66.