Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 2. oktoobri 2012. aasta otsus - Psarras versus ENISA

(kohtuasi F-118/10)

(Avalik teenistus - Ametisse nimetamine - Teisele ametikohale määramine - Teenistuse huvid - Puhkus isiklikel põhjustel)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Aristidis Psarras (Héraklion, Kreeka) (esindajad: advokaadid É. Boigelot ja S. Woog, hiljem advokaat É. Boigelot)

Kostja: Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (esindajad: E. Maurage, keda abistasid advokaadid D. Waelbroeck ja A. Duron)

Ese

Avalik teenistus - Esiteks nõue tühistada otsus, millega hageja vabastati ENISA raamatupidaja ametikohalt ning millega nimetati sellele ametikohale teine isik. Teiseks nõue tasuda hagejale hüvitis vaidlustatud aktidega ning tema väidetava ahistamisega tekitatud kahju eest.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti haldusnõukogu 7. veebruari 2010. aasta otsus, millega lõpetati koheselt A. Psarrase teenistussuhe raamatupidajana ja nimetati eelarveametnik X tähtajatult raamatupidaja ametikohale, ning 1. märtsi 2010. aasta otsus, mille tegevdirektor võttis vastu eelmisest otsusest tulenevalt ning millega A. Psarras määrati uuele ametikohale.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja A. Psarrase kohtukulud.

____________

1 - ELT C 63, 26.2.2011, lk 34.