Language of document : ECLI:EU:F:2011:148

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2011 m. rugsėjo 20 d.

Byla F‑117/10

Barry Van Soest

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Įdarbinimas – Konkursas – Dalyvavimo konkurse reikalavimai – Reikalaujamas diplomas – Vidurinį išsilavinimą patvirtinančio diplomo, suteikiančio teisę siekti aukštojo išsilavinimo, sąvoka – Konkurso atrankos komisijos sprendimai – Paskyrimų tarnybos atliekamos kontrolės pobūdis“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, EAEB sutarčiai taikomą pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo B. Van Soest pirmiausia prašo panaikinti Komisijos sprendimą jo neįdarbinti, nepaisant to, kad jis laimėjo konkursą EPSO/AST/41/07.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį. Nurodyti Komisijai padengti savo pačios ir ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Konkursas – Atrankos komisija – Nepriklausomumas – Ribos – Neteisėtų sprendimų priėmimas – Paskyrimų tarnybos pareigos

2.      Procesas – Bylinėjimosi išlaidos – Našta – Atsižvelgimas į teisingumo reikalavimus

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 88 straipsnis)

1.      Įgyvendindama savo įgaliojimus Paskyrimų tarnyba privalo priimti teisėtus sprendimus. Taigi ji nėra saistoma atrankos komisijos sprendimų, kurių neteisėtumas gali turėti pasekmių jos pačios sprendimams. Todėl kai atrankos komisija klaidingai leidžia dalyvauti kandidatui konkurse ir įtraukia jį į rezervo sąrašą, Paskyrimų tarnyba turi atsisakyti paskirti į pareigas šį kandidatą sprendimu, kuris turi būti motyvuotas tam, kad Bendrijos teismas galėtų įvertinti jo pagrįstumą.

Todėl jeigu konkurso atrankos komisija į rezervo sąrašą klaidingai įtraukė kandidatą, kuris nepateikė pranešimu apie konkursą reikalauto diplomo, Paskyrimų tarnyba turi nutraukti šio asmens įdarbinimo procedūrą.

(žr. 24 ir 25 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1986 m. spalio 23 d. Sprendimo Schwiering prieš Audito Rūmus, 142/85, 19 ir 20 punktai.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2005 m. kovo 16 d. Sprendimo Ricci prieš Komisiją, T‑329/03, 35 punktas; 2005 m. rugsėjo 15 d. Sprendimo Luxem prieš Komisiją 23 punktas.

2.      Pagal Tarnautojų teismo procedūros reglamento 88 straipsnį šaliai, net jeigu ši laimėjo bylą, gali būti nurodyta padengti visas arba dalį bylinėjimosi išlaidų, jeigu tai atrodo pateisinama dėl jos elgesio netgi prieš pradedant procesą, ypač jeigu kita šalis išlaidų patyrė dėl pirmosios nepagrįstų arba nesąžiningų veiksmų.

Vis dėlto šis straipsnis taikytinas ne tik minėtu atveju. Jeigu iš pradžių konkurso atrankos komisija ieškovą įtraukė į šio konkurso rezervo sąrašą, paskui, praėjus beveik metams, Paskyrimų tarnyba jam galiausiai pranešė, kad jis negali būti įdarbintas, nes neatitiko dalyvavimo konkurse reikalavimų, susijusių su pranešime apie konkursą reikalaujamais kvalifikacija ir diplomais, tai, kad atrankos komisijos vertinimu ieškovas atitiko šiuos reikalavimus, paaiškina, kad šis asmuo galėjo pagrįstai suabejoti ginčijamo sprendimo teisėtumu ir, remdamasis tuo, pareikšti ieškinį. Tokiomis aplinkybėmis laimėjusiai institucijai turi būti nurodyta padengti ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

(žr. 29 ir 30 punktus)