Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 29.11.2011 – Di Tullio v. komissio

(Asia F-119/10)1

(Henkilöstö – Väliaikaiset toimihenkilöt – Virkavapaus kansallista palvelua varten – Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 18 artikla – Ammattisotilas – Aluekomentajuusjakson suorittaminen – Epääminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Roberto Di Tullio (Rovigo, Italia) (edustajat: asianajajat É. Boigelot ja S. Woog)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja V. Joris)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus sen OLAF:in yksikköjen päätöksen kumoamisesta, jolla jätettiin myöntämättä kantajalle virkavapaus kansallista palvelua varten yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 18 artiklan nojalla.

Tuomiolauselma

Roberto Di Tullion kanne hylätään.

Roberto Di Tullio vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 EUVL C 30, 29.1.2011, s. 66.