Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2011. gada 29. novembra spriedums – Di Tullio/Komisija

(lieta F-119/10) 1

Civildienests – Pagaidu darbinieki – Atvaļinājums sakarā ar valsts militāro dienestu – Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 18. pants – Profesionāls kareivis – Laikposma pavadīšana teritoriālā komandiera amatā – Atteikums

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Di Tullio (Rovigo, Itālija) (pārstāvji É. Boigelot un S. Woog, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji J. Currall un V. Joris)

Priekšmets

Prasība atcelt Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) dienestu lēmumu, ar kuru prasītājam ir atteikts atvaļinājums sakarā ar valsts militāro dienestu atbilstoši PDNK 18. pantam

Rezolutīvā daļa:

Di Tullio prasību noraidīt;

Di Tullio atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 30, 29.01.2011., 66. lpp.