Language of document :

Talan väckt den 10 november 2010 - Gozi mot kommissionen

(Mål F-116/10)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Sandro Gozi (Sogliano al Rubicone, Italien) (ombud: advokaterna L. De Luca och G. Passalacqua)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att avslå en ansökan om ersättning för rättegångskostnader som sökanden bestridit i ett brottmålsförfarande inför en nationell domstol

Sökandens yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslut HR.D.2/MB/db Ares (2010) -Y96985 som fattades av Generaldirektoratet för Personal och säkerhet,

fastställa sökandens rätt till ersättning för rättegångskostnader och förordna om utbetalning av ett belopp om 24 480 euro.

____________