Language of document :

Acțiune introdusă la 12 noiembrie 2010 - Van Soest/Comisia

(Cauza F-117/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Barry Van Soest (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: S. Pappas, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Comisiei prin care s-a încetat procedura de recrutare a reclamantului, candidat care a reușit la concurs şi a fost inclus pe lista de rezervă, ca urmare a faptului că nu deţinea o diplomă de învăţământ secundar care permite accesul la studii superioare

Concluziile reclamantului

Anularea Deciziei HRB.2/TV/iu (2010) 6293;

anularea Deciziei HRD.2/AL/db Ares(2010) 511204 prin care se respinge reclamaţia reclamantului împotriva acestei decizii;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

____________