Language of document :

Žaloba podaná dne 15. listopadu 2010 - Di Tullio v. Komise

(Věc F-119/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Roberto Di Tullio (Rovigo, Itálie) (zástupci: E. Boigelot a S. Woog, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí útvarů OLAF, kterým se zamítá poskytnutí žalobci volna z důvodu vojenské služby podle článku 18 Pracovního řádu ostatních zaměstnanců

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí útvarů OLAF ze dne 27. dubna 2010, kterým se zamítá poskytnutí volna z důvodu vojenské služby žalobci nehledě na povolávací rozkaz Guardia di Finanza ze dne 24. února 2010;

zrušit rozhodnutí Komise ze dne 10. září 2010, kterým se zamítá stížnost žalobce z části z jiných důvodů, než jsou důvody uvedené v napadeném rozhodnutí ze dne 27. dubna 2010;

v důsledku zrušení těchto rozhodnutí rozhodnout o poskytnutí volna z důvodu vojenské služby žalobci v období od 1. července 2010 do 30. června 2012;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

____________