Language of document :

Kanne 15.11.2010 - AR v. komissio

(Asia F-120/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: AR (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Rodriguez, C. Bernard-Glanz ja A. Blot)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kumoamisvaatimus EPSO:n päätöksestä, jolla kantajalta evättiin oikeus osallistua Bulgarian tai Romanian kansalaisten palvelukseen ottamiseksi hallintovirkamiehiksi järjestettyyn sisäiseen valintamenettelyyn COM/INT/EU2/10/AD5 hänen tultuaan hylätyksi valintakokeissa, sekä valituksen johdosta tehdystä päätöksestä, jolla kantaja oikeutettiin suorittamaan edellä mainitut valintakokeet uudelleen.

Vaatimukset

Euroopan henkilöstövalintatoimiston (EPSO) 31.3.2010 tekemä päätös, jolla kantajalta evättiin oikeus osallistua sisäiseen kilpailuun COM/INT/EU2/10/AD5, on kumottava, jotta kantaja voi osallistua kokeisiin

nimittävän viranomaisen 3.8.2010 tekemä päätös on kumottava siltä osin kuin päätöksessä ei ole hyväksytty kantajan valitusta kokonaisuudessaan

komissiolta on tarvittaessa asian selvittämistä koskevin toimin tai prosessinjohtotoimin pyydettävä käytettäväksi luettelo Brysselissä 5.3.2010 kello 13.00 järjestettyjen kokeiden kysymyksistä ja vastauksista

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________