Language of document :

2011 m. birželio 28 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje AS prieš Komisiją

(Byla F-55/10)1

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Pranešimas apie laisvą darbo vietą - Kandidatūros atmetimas - Suinteresuotumas pareikšti ieškinį - Neįgalus pareigūnas - Sprendimo atmesti kandidatūrą ir sprendimo paskirti neatskiriamumas - Nebuvimas - Tai pačiai pareigų grupei priskiriamų pareigūnų ir pareigūnų, kurių lygis yra tas pats, bet skirtinga karjeros raida, atskyrimas - Lygio ir pareigų atitiktis)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: AS (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokato N. Lhoëst

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Currall ir B. Eggers

Dalykas

Sprendimo atsisakyti atsižvelgti į ieškovės kandidatūrą bibliotekininko (-ės) asistentės pareigoms panaikinimas ir nurodymas Komisijai sumokėti ieškovei turtinės ir moralinės žalos atlyginimą.

Sprendimo rezoliucinė dalis

Panaikinti 2009 m. rugsėjo 30 d. Europos Komisijos sprendimą, kuriuo ji atmetė AS kandidatūrą.

Priteisti iš Komisijos 3 000 eurų AS.

Atmesti likusius ieškinio reikalavimus.

Europos Komisija be savo bylinėjimosi pareigų padengia tris ketvirtadalius AS bylinėjimosi išlaidų.

AS padengia vieną ketvirtadalį savo bylinėjimosi išlaidų.

____________

1 - OL C 246, 2010 9 11, p. 43.