Language of document : ECLI:EU:F:2011:75

CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(trešā palāta)

2011. gada 10. jūnijā

Lieta F‑56/10

André Hecq

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Sociālais nodrošinājums – Medicīnisko izdevumu segšana pilnā apmērā – Netiešs lēmums par noraidīšanu – Priekšlaicīga sūdzība – Nepieņemamība

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, un ar kuru A. Hecq lūdz atcelt Komisijas 2009. gada 20. oktobra lēmumu noraidīt viņa 2009. gada 25. septembra lūgumu pilnībā atlīdzināt zāļu izmaksas

Nolēmums      Prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu. A. Hecq atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Prasība – Nelabvēlīgs akts – Pārskats, kas sagatavots Kopējā veselības apdrošināšanas sistēmā, pamatojoties uz Civildienesta noteikumu 72. pantu – Izslēgšana

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

2.      Ierēdņi – Prasība – Iepriekšēja administratīva sūdzība – Sūdzība, kas iesniegta pirms pieteikuma noraidīšanas – Nepieņemamība

(Civildienesta noteikumu 90. panta 1. punkts)

1.      Prasība, ar kuru tiek lūgts atcelt atteikumu piešķirt ierēdnim papildu kompensāciju saskaņā ar Civildienesta noteikumu 73. panta 3. punktu un kas ir tieši vērsta pret pārskatu, kas sagatavots Kopējā veselības apdrošināšanas sistēmā, pamatojoties uz Civildienesta noteikumu 72. pantu, ir jānoraida kā nepieņemama, ja minētajā pārskatā nav nelabvēlīga akta, kas pieņemts saskaņā ar Civildienesta noteikumu 73. panta 3. punktu.

(skat. 34. punktu)

2.      Sūdzība, kas ir agrāka par netiešo lēmumu, ar kuru tiek noraidīts pieteikums un kurš ir nelabvēlīgs akts, nevar būt vērsta pret minēto lēmumu. Tādējādi prasība sakarā ar sūdzības priekšlaicīgo raksturu ir jāatzīst par acīmredzami nepieņemamu.

(skat. 37. un 38. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 1994. gada 1. decembris, T‑79/92 Ditterich/Komisija, 45.–47. punkts; 2006. gada 15. novembris, T‑115/05 Jiménez Martínez/Komisija, 33. punkts.