Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 7.7.2011 – Pedeferri ym. v. komissio

(Asia F-57/10)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Kanne – Henkilöt, jotka vaativat Euroopan unionin virkamiehen tai toimielimen asemaa – Tutkimatta jättäminen – Oikeudenkäyntiä edeltävän menettelyn noudattamatta jättäminen)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantajat: Stefano Pedeferri (Mornago, Italia) ym. (edustaja: asianajaja G. Vistoli)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja D. Martin, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kantajien toimihenkilön aseman tunnustamisesta

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta.

Kantajat vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja heidät velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 55, 19.2.2011, s. 36.