Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 7. julija 2011 – Pedeferri in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-57/10)1

(Javni uslužbenci – Uradniki – Tožba – Osebe, ki uveljavljajo status uradnika ali uslužbenca Evropske unije – Nedopustnost – Neupoštevanje predhodnega postopka)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Stefano Pedeferri in drugi (zastopnik: G. Vistoli, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: J. Currall in D. Martin, zastopnika, A. Dal Ferro, odvetnik)

Predmet

Predlog za priznanje statusa uslužbenca tožečim strankam

Izrek

1.    Tožba se zavrže kot nedopustna.

2.    Tožeče stranke nosijo svoje lastne stroške in se jim naloži plačilo stroškov Evropske komisije.

____________

1 UL C 55, 19.2.2011, str. 36.