Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 15. října 2014 – Moschonaki v. Komise

(Věc F-55/10)1

„Veřejná služba – Úředníci – Vrácení věci Soudu po zrušení – Přijímání zaměstnanců – Interní oznámení o volném pracovním místě v instituci – Podmínky způsobilosti obsažené v oznámení o volném pracovním místě – Posuzovací pravomoc orgánu oprávněného ke jmenování“

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Chrysanthe Moschonaki (Brusel, Belgie) (zástupce: N. Lhoëst, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a B. Eggers, zmocněnci)

Předmět věci

Vrácení věci po zrušení rozhodnutí – Návrh na zrušení rozhodnutí, jímž byla odmítnuta žádost žalobkyně o pracovní místo asistenta v knihovně, a uložení Komisi, aby jí zaplatila určitou částku jako náhradu za majetkovou a nemajetkovou újmu.Výrok rozsudkuRozhodnutí ze dne 30. září 2009, kterým Evropská komise odmítla žádost Ch. Moschonaki o pracovní místo „[a]sistent – [k]nihovník/[d]okumentarista“, se zrušuje.Evropská komise zaplatí Ch. Moschonaki částku ve výši 5000 eur.Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Ch. Moschonaki ve věcech F-55/10, T-476/11 P a F 55/10 RENV.