Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 15. oktoobri 2014. aasta otsus – Moschonaki versus komisjon

(kohtuasi F-55/10)

(Avalik teenistus – Ametnikud – Kohtuasja saatmine Avaliku Teenistuse Kohtule uueks arutamiseks pärast lahendi tühistamist – Töölevõtmine – Institutsioonisisene teade vaba ametikoha kohta – Vaba ametikoha teates esitatud kandideerimise tingimused – Ametisse nimetava asutuse või ametiisiku kaalutlusõigus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Chrysanthe Moschonaki (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat N. Lhoëst)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja B. Eggers)

Ese

Kohtuasja saatmine uueks arutamiseks pärast lahendi tühistamist – Nõue tühistada otsus, millega ei võetud arvesse hageja kandidatuuri raamatukoguassistendi ametikohale, ning nõue mõista komisjonilt hagejale välja hüvitis varalise ja mittevaralise kahju eest

Resolutsioon

Tühistada 30. septembri 2009. aasta otsus, millega Euroopa Komisjon lükkas tagasi C. Moschonaki kandidatuuri ametikohale „assistent – raamatukoguhoidja/arhivaar”.

Mõista Euroopa Komisjonilt C. Moschonakile välja 5000 eurot.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja C. Moschonaki kohtukulud kohtuasjades F-55/10, T-476/11 P ja F-55/10 RENV.